بازسازی چیست؟

بازسازی چیست؟
برای اینکه درک بهتری نسبت به بازسازی پیدا کنید ابتدا باید بدانید بازسازی چیست. بازسازی مترادف کلمه مرمت است و معنی آن یعنی شخص یا گروهی بر روی یک بنا فعالیتی انجام دهند تا بتوانند عمر آنرا افزایش دهند. برای جدا کردن مفهموم مرمت از کلمه بازسازی باید به این نکته اشاره کرد که بازسازی غالبا برای بناها به کار می‌رود. در صورتی که مرمت معنای عام داشته و برای اکثر آثار از آن استفاده می‌شود.
تعریف و تفاوت نوسازی و بازسازی
یا به عبارت دیگر بازسازی انجام فعالیت‌هایی به منظور حفظ و ماندگاری یک سازه فرسوده و قدیمی است. در واقع بازسازی ساختمان به منظور ایجاد تغییر هر چیزی در یک بنا انجام می‌شود که احتیاج به تعمیر دارد.
interior4-portfolio-project-2

This is the title

نوسازی به معنای از نو کردن است، یعنی اقداماتی انجام گردد تا یک ساختمان قدیمی ظاهری نو پیدا کند. در انجام امر نوسازی بیشتر به ترمیم بخش‌های داخلی ساختمان پرداخته می‌شود. غالبا نوسازی شامل مواردی نظیر نصب کاغذ دیواری، سقف کاذب و مواردی از این قبیل می‌شود.